Miskolc Holding Zrt.

Utat mutat – fenntartható városmegújító modell Európának

2015. július 03., péntek
Utat mutat – fenntartható városmegújító modell Európának

Az európai REMOURBAN projekt keretében február 17-19 között tartottak projektindító megbeszélést a spanyolországi Valladolidban. Itt határozták meg az első lépéseket egy olyan modell elkészítése érdekében, amelynek segítségével európai városok „okos városokká” válhatnak.

Öt város, öt különböző országból, ugyanazon szándék mentén: infrastruktúrájukat integrálva felkészítik településeiket a klímaváltozás városhatáraikon jócskán túlmutató kihívásaira. Az öt városból három: Nottingham (Egyesült Királyság), Tepebasi (Törökország) és Valladolid (Spanyolország) a projektben „mintavárosként” fog össze azért, hogy meglévő eredményeiken alapulva kidolgozzák a „követő” városokkal, Serainggel (Belgium) és Miskolccal egy mások által is alkalmazható tervet, amelyben a fenntartható városmegújító modell létrehozására a városok közlekedési-, energetikai-, és infokommunikációs szektorai együttesen adnak választ.

REMOURBAN – A projekt elnevezése egy rövidítés, amely az elkészítendő ún. Fenntartható Városregenerációs Modellből, angolul a Regeneration Modell for accelerating the smart Urban transformation mondatból született. A pályázat megkülönbözteti a résztvevő városokat is, két kategóriát állítva fel: Nottingham, Tepebasi és Valladolid a projektben mintavárosként, ún. lighthouse city, azaz „világítótoronyként” vesz részt. Feladatuk, hogy meglévő eredményeiken és a projekt során végrehajtásra kerülő fejlesztéseiken alapulva kidolgozzanak a follower city, azaz „követő városokkal”, Miskolccal és Seraing-nel közösen egy más városok által is követhető és alkalmazható innovatív városfejlesztési modellt. A „Regeneration Modell for accelerating the smart Urban transformation” a városok smartá válási folyamatát támogatja főleg a közlekedési-, az energetikai-, és az infokommunikációs szektort érintő beavatkozásokon keresztül.

Az Európai Bizottság által a 2014-20-as időszakra meghirdetett Okos Városok és Közösségek felhívás első pályázata a REMOURBAN volt, amelyben a Miskolc Holding Zrt. révén Miskolc „követő” városként jut lehetőséghez. A nyertes pályázat olyan fejlesztések tervezését teszi lehetővé, amely smart, „okos” technológián és menedzsmenten alapulva eredményezheti a település megújulását, okossá válását és társadalmi innovációját. A program legnagyobb kihívása, hogy úgy kösse össze a technológiát, a település megújulását és a társadalmi innovációt, hogy a kidolgozott terv bármely résztvevő városban alkalmazható, miközben választ kínál az egyedi problémákra és igényekre is. A REMOURBAN e mellett nem csak a résztvevő városoknak, hanem másolhatósága, átültethetősége révén az okossá váló városoknak is általános útmutatóként kíván szolgálni. Tulajdonképpen ez a projekt fő célja. Ez viszont nem lesz egyszerű. Ugyanis a REMOURBAN pályázatban résztvevő mintavárosok és követővárosok jelentős eltéréseket mutatnak a népesség növekedése, a lakhatási igények, az infrastruktúra állapota és a lakossági tudatosság tekintetében. Például Nottingham az első város az Egyesült Királyságban, ahol szigorú környezetvédelmi előírásokhoz kötötték a buszok behajtását a városközpontba. Tepebasi városrésze, Greater Eskisehir lakosságának mintegy harmadát diákok teszik ki. Itt igény és irányelv a kerékpárhasználat növelése. Ezzel szemben az egyik követő városban, Seraingben a népesség idősebb, jelentősen magasabb a nyugdíjasok száma, itt más társadalmi innovációra van szükség. De ami most hátránynak tűnik, ez lehet az előny. A sokféleség vezethet el az általános alkalmazhatósághoz.

SMART – Mint minden koncepció, így a „smart city” esetében is számtalan definíció létezik. A legegyszerűbb szerint egy intelligens város minden funkcióját digitalizált technológiák látják el. De a smartság ennél azért árnyaltabb, összetettebb. Egy város akkor nevezhető smartnak, ha beruházásai a humán- és társadalmi tőkébe és a hagyományos – például közlekedési rendszerekbe –, valamint a modern – például az intelligens kommunikációs technológiák – infrastruktúra fejlesztésein keresztül fenntartható gazdasági fejlődést és magas életminőséget eredményez. Mindezt fenntartható módon, a természeti erőforrásokkal való „fenntartható” gazdálkodás révén éri el, az érintettek részvételén és elköteleződésén alapuló interakciókon keresztül. Ennek középpontjában nemcsak az infrastruktúra, hanem ott áll az ember is, aki az új, smart technológiákon keresztül a város cselekvő és elkötelezett polgárává válik.

Egy jól és általánosan alkalmazható modell kialakítása érdekében a projektpartnerek rendkívül szoros együttműködésére és a komplex feladatok magas szintű koordinációjára lesz szükség, ahogy ez a háromnapos projektindító találkozón is világossá vált minden résztvevő számára. Az általánosság felé mutat, miszerint mindegyik település rendelkezik saját elképzelésekkel a városi fenntarthatóságról és a REMOURBAN erre fog építeni, hogy a lehető legjobban kihasználja a helyi tudást és tapasztalatot. Ehhez bevonja az önkormányzatokat, kutatóintézeteket, nagyvállalatokat és KKV-kat, melyek ismeretei és kapcsolatai szintén hozzájárulnak a közös terv megalkotásához, melyet utána más, „okosodni” akaró városok is alkalmazhatnak. A projektindítón meghatározott elvek és első lépések ezek voltak, amelyek kijelölték a projekt öt évének további útját, amely alatt elkészül az a modell, ami összehasonlítási alap és útmutató lehet az európai városok okos megújulásában, fenntartható fejlődési pályára állítva a városokat.

 

2013 © Miskolc Holding Zrt.