Általános közzétételi kötelezettségek: Miskolc Holding Zrt.

A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat
A Miskolc Holding Zrt. elérhetőségi adatai Elérhetőségek »
Ügyfélszolgálati kapcsolatok Ügyfélszolgálat »
II. A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A társaság irányítása »
III. A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A Miskolc Holding Zrt. vezetőinek és vezető munkatársainak elérhetőségei »
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A Miskolc Holding Zrt. vezetőinek és vezető munkatársainak elérhetőségei »
 
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
A szerv (Miskolc Holding Zrt.) tagvállalatai Tagvállalatok »
 
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok  
 
1.5. Lapok
I. Lapok JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Miskolci Törvényszék Cégbírósága
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
1.7. Költségvetési szervek
I. A szerv által alapított költségvetési szerv adatai JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2020.04.09.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szervezeti ábra 2020.04.09.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2020.02.06.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szervezeti ábra 2020.02.06.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.12.13.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.10.17.

Miskolc Holding Zrt. Alapszabály egységes 2018.07.01.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.05.09.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.12.14.

Miskolc Holding Zrt. Alapszabály egységes 2017.09.21.

Miskolc Holding Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Miskolc Holding Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 2017.05.01.

Miskolc Holding Zrt. Javadalmazási Szabályzata 2017.05.10.

Miskolc Holding Zrt. Alapszabály egységes 2016.06.09.

Miskolc Holding Zrt. Alapszabály egységes 2017.05.10.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.02.09.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.05.01.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.06.19.

Miskolc Holding Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2017.06.19. szervezeti ábra

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
IV.  A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
V. Nyilvános kiadványok JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VI. A testületi szerv döntései előkészítésének a rendje JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
VIII.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  
 
IX. Hirdetmények
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Közlemények »
Hirdetmények »
 
X. Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének a rendjéről
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Jog
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.
tel: 06 46 516 450
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

adatvédelmi tisztviselő:
L Tender-Consulting Kft. (adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó természetes személy: Molnár Gábor)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
info@ltender.hu
Tel: +36 70/7735903

közérdekű adatokkal foglalkozó személy: dr. Cserni Gabriella

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
 
XI. Közzétételi listák
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása A Miskolc Holding Zrt. Adóellenőrzései
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Miskolc Holding Zrt. Állami Számvevőszék jelentése 2017.04.18.
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  
V. Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A Miskolc Holding Zrt. 2019. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2019. évi terv előterjesztés

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2018. évi terv előterjesztés

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2017. évi terv előterjesztés

A Miskolc Holding Zrt. 2016. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2016. évi terv előterjesztés

A Miskolc Holding Zrt. 2015. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2015. évi terv előterjesztés

A Miskolc Holding Zrt. 2014. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2014. évi terv

A Miskolc Holding Zrt. 2013. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2013. évi terv

A Miskolc Holding Zrt. 2012. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2012. évi terv

A Miskolc Holding Zrt. 2011. évi üzleti terve

Miskolc Holding Zrt. 2011. évi terv

II. Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évre vonatkozó éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Miskolc Holding Zrt. 2018. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Miskolc Holding Zrt. 2017. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2016. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2016. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Miskolc Holding Zrt. 2016. évre vonatkozó éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2016. évre vonatkozó éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A Miskolc Holding Zrt. 2016. évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A Miskolc Holding Zrt. 2015. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolója 

A Miskolc Holding Zrt. 2015. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának kiegészítő melléklete

Miskolc Holding Zrt. éves beszámoló 2015.

Miskolc Holding Zrt. 2015. Évre vonatkozó éves beszámolóhoz Könyvvizsgálói jelentés

A Miskolc Holding Zrt. 2015. évre vonatkozó éves beszámolójának kiegészítő melléklete

Miskolc Holding Zrt. 2014. Évre vonatkozó éves beszámolóhoz Könyvvizsgálói jelentés

A Miskolc Holding Zrt. 2014. évre vonatkozó Konszolidált éves beszámolójának kiegészítő melléklete

Miskolc Holding Zrt. éves beszámoló 2014.

Miskolc Holding Zrt. 2014. évre vonatkozó éves beszámoló kiegészítő melléklete

Miskolc Holding Zrt. 2014. évre vonatkozó éves beszámolóhoz könyvvizsgálói jelentés

A Miskolc Holding Zrt. 2013. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolója

A Miskolc Holding Zrt. 2013. évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóhoz könyvvizsgálói jelentés

Miskolc Holding Zrt. éves beszámoló 2013.

Miskolc Holding Zrt. 2013. évre vonatkozó éves beszámoló kiegészítő melléklete

Miskolc Holding Zrt. 2013. évre vonatkozó éves beszámolóhoz könyvvizsgálói jelentés

Miskolc Holding Zrt. Konszolidált éves beszámoló 2012

Miskolc Holding Zrt. Éves beszámoló 2012.

Miskolc Holding Zrt. Konszolidált éves beszámoló 2011.

Miskolc Holding Zrt. Éves Beszámoló 2011.

Miskolc Holding Zrt. Éves Beszámoló 2010.

III. A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  
 
3.3. Működés
I. A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Miskolc Holding Zrt. 2020. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2019. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2019. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2019. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. Közzétételi táblája a 2009. évi CXXII. törvényben előírt rendelkezések alapján 2020.04.09.

A Miskolc Holding Zrt. 2018. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

miskolc_holding_zrt._kozzeteteli_tablaja_a_2009._evi_cxxii._torvenyben_eloirt_rendelkezesek_alapjan_2019

A Miskolc Holding Zrt. 2018. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2018. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. Közzétételi táblája a 2009. évi CXXII. törvényben előírt rendelkezések alapján

A Miskolc Holding Zrt. 2017. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján 2017.05.01.

A Miskolc Holding Zrt. 2017. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2017. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2017. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2016. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2016. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt.2016. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján 2016.

A Miskolc Holding Zrt. 2016. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján

A Miskolc Holding Zrt. 2015. IV. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2015. III. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2015. II. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt. 2015. I. negyedévre vonatkozó rendszeres juttatások adatai

A Miskolc Holding Zrt.-re vonatkozó közzétételi kötelezettség a 2009. évi CXXII. törvény alapján 2014.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2020. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2019. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2019. III. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2019. II. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2019. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2018. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2017. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2017. III. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2017. II. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2017. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2016. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2016. III. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2016. II. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2016. I. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2015. IV. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2015. III. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2015. II. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkavállalóinak és tisztségviselőinek illetménye 2015. I. negyedévre

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2020. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. III. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. II. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2019. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. II. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2018. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. III. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. II. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2017. I. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. IV. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. III. negyedév

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. II. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2016. I. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. IV. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. III. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. II. negyedévre

A Miskolc Holding Zrt. egyéb alkalmazottainak juttatásai 2015. I. negyedévre

II.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartáősról szóló törvény  szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjének az adatai JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
III. Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A Miskolc Holding Zrt. önkormányzati ingatlanokat érintő szerződései a 2011 évi CXII info törvény 1sz. mellléklete szerint

A Miskolc Holding Zrt. Szerződései a 2011.évi CXII. Info törvény 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

IV. Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
V. Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei JELENLEG NINCS A MISKOLC HOLDING ZRT.-RE VONATKOZÓ ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  
VII. Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves közbeszerzési terv, módosított közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítési adatai

Miskolc Holding Zrt. 2018. évi statisztikai összegezése, 17. melléklet

2018.évi közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötött szerződések

2018.évi Összegezések az ajánlatok elbírálásáról

Miskolc Holding Zrt. 2019. évi közbeszerzési terve

Miskolc Holding Zrt. 2018. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítása

Miskolc Holding Zrt. 2018. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

Miskolc Holding Zrt. 2018. évi közbeszerzési terve

Miskolc Holding Zrt. 2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

Miskolc Holding Zrt. 2017. évi statisztikai összegezése, 17. melléklet

2017.évi közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötött szerződések

2017.évi Összegezések az ajánlatok elbírálásáról

Miskolc Holding Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása

Miskolc Holding Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

Miskolc Holding Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítása

Miskolc Holding Zrt. 2016. évi statisztikai összegzése, 11. melléklet

Miskolc Holding Zrt. 2016. évi statisztikai összegzése, 17. melléklet

Miskolc Holding Zrt. 2017. évi közbeszerzési terve

2016.évi Összegezések az ajánlatok elbírálásáról

Miskolc Holding Zrt. 2015. évi statisztikai összegzése a közbeszerzésekről (11. melléklet)

Miskolc Holding Zrt. 2015. évi statisztikai összegzése a közbeszerzésekről (17. melléklet)

A  közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. tv. 31.§ (1) bekezdésben és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43.§ (1) bekezdésben foglalt közzétételi kötelezettségek

Miskolc Holding Zrt. 2016. évi közbeszerzési terve

2015. évi Összegezések az ajánlatok elbírálásáról

Tájékoztató a közbeszerzéssel érintett szerződések teljesítéséről

Miskolc Holding Zrt. 2014. évi statisztikai összegzése a közbeszerzésekről

 

nn2013 © Miskolc Holding IT.